Váhy-Pokladny-HARON Průmyslové váhy, obchodní váhy, vážící systémy, registrační pokladny, nářezové stroje, prodej, servis.

Váhy-Pokladny-HARON metrologie - základní pojmy

Výběr zboží a nákupní košík

Provozovatelem tohoto webového portálu je Ing.Lubomír Raš, Husova 445, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO:68710739, DIČ:CZ6505250048 se zaměřením na prodej a servis digitálních vah, registračních pokladen a nářezových strojů.
Tento webový portál nabízí zboží průmyslového charakteru určené pro podnikatelské subjekty a nemá smysl pro spotřebitele.
Zákazník-podnikatel je fyzická či právnická osoba s podnikatelským oprávněním na území ČR nebo v zahraničí, oprávněná k uzavírání smluvních vztahů v souladu s právem ČR a mezinárodním právem závazným pro ČR.
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, který při uzavírání a plnění smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a práva a povinnosti kupujícího, kterým je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu rovněž jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Bezdůvodné nepřevzetí zboží či díla zákazníkem, zakládá nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.
Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky ( neuhrazené smluvní pokuty ), budou postoupeny firmě Dynamic Solvent s.r.o.,  zaměřenou na vymáhání a odkup pohledávek.
Objednávku je možno stornovat do max. 24 hod. od objednání.


 

Registrační pokladna, LCD displej, WiFi modul, připojení PC, scanneru.

Cena bez DPH: 5900,-

Jednopásková pokladna, připojení PC, váhy, scanneru, uzávěrky.

Cena bez DPH: 5900,-

Jeřábová váha, jasný LCD displej, dálkové ovládání.

Cena bez DPH: 10900,-

Počítání kusů, tři displeje, numerická klávesnice.

Cena bez DPH: 5800,-

Můstková váha, 300kg/100g, 600 x 800 mm.

Cena bez DPH: 8800,-

ONLINE: 21

 

Váhy-Pokladny-HARON, průmyslové váhy, laboratorní váhy, obchodní váhy, počítací váhy, přesné váhy, mostní váhy, jeřábové váhy,
paletové vozíky s váhou, mobilní váhy, pásové váhy, registrační pokladny QURION, SERD, EURO, pokladní systémy, dotykové pokladny, nářezové stroje, prodej, servis,
tel.fax: 545 227 462, tel. 608 821 370, e-mail:rumps@volny.cz