Váhy-Pokladny-HARON Průmyslové váhy, obchodní váhy, vážící systémy, registrační pokladny, nářezové stroje, prodej, servis.

  Kalibrace
  Kalibrací se rozumí soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami
  veličiny naměřenými měřícím přístrojem a odpovídajícími hodnotami realizovaným etalonem.
  V praxi to znamená, že se parametry váhy nastaví prostřednictvím úředně ověřeného závaží tak, aby
  vážila správně. Všechny naše váhy jsou před expedicí kalibrovány a označeny nálepkou na které
  je uvedeno datum kalibrace. Na objednání je možno vystavit kalibrační list, který kromě parametrů
  váhy obsahuje informaci jakým etalonem byla váha kalibrována a jeho návaznost na státní etalon.
  Poplatek za vystavení kalibračního listu je 500,- Kč u vah s váživostí do 30kg a 900,-Kč pro váhy
  s rozsahem do 300kg.

  Úřední ověření
  Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické
  vlastnosti.
  Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo ( MPO ) vyhláškou. Ověření se potvrzuje
  vydáním ověřovacího listu ( doklad je nepovinný a vydává se pouze na základě žádosti vlastníka váhy )
  a ověřená váha se opatří úřední značkou. Ověřovat lze pouze váhy , které mají typové schválení.

  Stanovené měřidlo
  Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou k povinnému
  ověřování s ohledem na jejich význam ( např. prodej, poskytování služeb, ochrana zdraví, ochrana životního
  prostředí, bezpečnost práce atd. ).

 

Váhy-Pokladny-HARON
Váhy a vážící systémy jsou hlavní náplní naší firmy.V naší nabídce jsou obchodní váhy i váhy průmyslové,
nebo přesné a laboratorní váhy.
Kromě této aktivity nabízíme také restaurační a obchodní pokladny, počítačové pokladny a pokladní systémy.
Z oblasti gastronomie dodáváme rovněž nářezové stroje ruční i automatické.
Na všechny výrobky poskytujeme záruku 2 roky a záruční i pozáruční servis. Zboží je možno objednat
prostřednictvím objednávkového formuláře,
e-mailem, nebo faxem.

Pokud v naší nabídce nenajdete požadovaný výrobek, nebo potřebujete poradit s problematikou týkající se
našeho oboru kontaktujte nás telefonicky : 608 821 370, 545 227 462, nebo na e-mail:
rumps@volny.cz.
Rádi Vám podáme všechny dostupné informaci k problematice kterou se zabýváme.

Obrázek-nabídka vah

Výběr podle značky

Počítací váha, vhodná do skladů.

Cena bez DPH: 4800,-

Jeřábová váha, jasný LCD displej, dálkové ovládání.

Cena bez DPH: 13100,-

Vícefunkční Indikátor na DIN lištu.

Cena bez DPH: 4900,-

Můstková váha, 60kg/10g, 200kg/20g, úředně ověřená.

Cena bez DPH: 8000,-

Tlakový snímač, váživost: 10t, 15t, 30t.

Cena bez DPH: 13800,-

Přesná váha, 150g/0.002g, 300g/0.005, 600g/0.01g.

Cena bez DPH: 7400,-

 

Váhy-Pokladny-HARON, průmyslové váhy, laboratorní váhy, obchodní váhy, počítací váhy, přesné váhy, mostní váhy, jeřábové váhy,
paletové vozíky s váhou, mobilní váhy, pásové váhy, registrační pokladny QURION, SERD, EURO, pokladní systémy, dotykové pokladny, nářezové stroje, prodej, servis,
tel.fax: 545 227 462, tel. 608 821 370, e-mail:rumps@volny.cz

|Český metrologický institut|Kamerové systémy|